Titanium Fat Bike Frame With 142x12 Thru Through Dropouts, Xacd Titanium Snow Bicycle Frame With PM Brake, Chinese Ti Fat Bike Frame With Logo

Titanium fat bike frame with 142x12 thru through dropouts, xacd Titanium snow bicycle frame with PM brake, Chinese Ti fat bike frame with logo.