Titanium MTB Bike Frame With 14212 Thru Through Dropouts, XACD Titanium Mountain Bicycle Frame With Sandblasting Finished, Custom Titanium Bike Frame For Mtb Cycling

Titanium MTB bike frame with 14212 thru through dropouts, XACD Titanium Mountain bicycle frame with sandblasting finished, Custom Titanium bike frame for mtb cycling.